Historiek

Het woon- en zorgcentrum zoals het nu bestaat is nog niet zo oud. De oorsprong dateert reeds van 1953 toen de Kloosterzusters van Maria van Ingelmunster in Nieuwpoort een materniteit oprichtten. Na twintig jaar zorg voor moeder en kind werd onder druk van de omstandigheden nagedacht over een nieuwe bestemming. De zusters vormden het 'moederhuis', waar in de loop van de jaren meer dan 7000 kinderen geboren werden, om tot rusthuis. In 1973 werd Ten Anker boven de doopvont gehouden en begon de geschiedenis van een ouderenvoorziening,  die in de loop van de voorbije 30 jaar uitgroeide tot een woon- en zorgcentrum met de meest uiteenlopende zorgverlening. Zoals elk kind kan groeien, groeide ook Ten Anker en werden verschillende uitbreidingen gerealiseerd. De vele bouwwerken van de voorbije jaren zijn daar het bewijs van. Eén zaak was van meet af aan duidelijk: Ten Anker moest net zoals de materniteit symbool staan voor kwaliteit en professionaliteit. In 2002 werd de instelling een autonome vzw met een eigen bestuur, maar met de blijvende zorg en ondersteuning door de Zusters van Maria. Naast rust en verzorging zijn er diverse andere vormen van dienstverlening. Sedert 1993 is er gespecialiseerde zorg voor ouderen met dementie. Het centrum voor kortverblijf en nachtopvang (zorghotel functie) en het centrum voor dagverzorging vervolledigen het aanbod en werden opgericht in 2001.

Binnen een evoluerende maatschappij werd de nood meer en meer aangevoeld om de opgebouwde expertise te delen. Deze dienstverlening, Ponton, biedt aan ouderen en gebruikers die thuis wonen de nodige ondersteuning voor dieetadvies, gezonde voeding, logopedie en een psychologische dienst. In de toekomst kan deze dienst uitgebreid worden met andere disciplines.

Om tegemoet te komen aan de noden van de tijd is Ten Anker gestart met nieuwbouw, renovatie en uitbreidingswerken sedert 2008. Momenteel is de laatste fase gestart met een uitbreiding van 36 bijkomende woongelegenheden en een totale renovatie van de oude gebouwen. Deze uitbreidingswerken worden beëindigd in 2018.