Disclaimer

Deze website is eigendom van WZC Ten Anker vzw
Albert I Laan 71
8620 Nieuwpoort
+32 58 23 45 41
info@tenanker.be

Ondernemingsnummer: BE0475837260

De toezichthoudende autoriteit: Agentschap Zorg en Gezondheid

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door de intellectuele rechten en behoren toe aan WZC Ten Anker vzw of rechthoudende derden. De reproductie, de weergave, de overdracht, de distributie en de opslag van deze elementen zijn verboden behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming van WZC Ten Anker vzw. De toelating om op de website te surfen, impliceert geenszins dat u een licentie werd toegekend op het geheel of een gedeelte van deze elementen.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De foto’s op de website zijn niet-bindend.

De website van WZC Ten Anker vzw wordt u ter beschikking gesteld in de staat waarin deze zich bevindt. WZC Ten Anker vzw  levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden en/of onvolledigheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie.

WZC Ten Anker vzw kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien deze uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid strijdig zou worden bevonden met de wettelijke bepalingen, dan zal de aansprakelijkheid van WZC Ten Anker vzw beperkt zijn tot het wettelijk toegelaten maximum.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. WZC Ten Anker vzw geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

WZC Ten Anker vzw kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of voor, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, zonder beperking, alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of van andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

WZC Ten Anker vzw verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WZC Ten Anker vzw is het niet toegestaan om op een website een hyperlink aan te brengen die de bezoekers naar de WZC Ten Anker vzw website leidt.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van raadpleging van deze site of ingeval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Veurne bevoegd.