Visies

Visie op zorg voor een menswaardig levenseinde en euthanasie

Vanuit een werking gericht op totaalzorg beschouwen we sterven als een volwaardig onderdeel van het leven. Elke vraag rond het levenseinde – waaronder ook de vraag naar euthanasie -wordt individueel en met de grootste zorg behandeld. We streven ernaar elk euthanasieverzoek bespreekbaar te maken, ook al is medisch gezien het sterven nog veraf. Bij elke te zetten stap wordt vertrokken vanuit het overlegmodel, waarbij een multidisciplinair team overlegt met bewoner/gebruiker, vertrouwenspersoon en de behandelende arts. In dit proces draagt de arts telkens de eindverantwoordelijkheid. Er wordt expliciet gesteld dat euthanasie zonderoverleg met de verschillende actoren niet kan binnen onze voorziening.  Samen wordt op zoek gegaan naar het onderliggende motief voor de vraag en worden de alternatieve oplossingen tegen elkaar afgewogen. In dit zoekproces wordt palliatieve zorg steeds naar voor geschoven als de meest waardevolle vorm van deskundige comfortzorg in het licht van een naderend levenseinde.  Wanneer na grondige overweging en volgens de procedure de beslissing tot euthanasie wordt genomen houden we eraan hulpverleners nooit het recht te ontnemen hun geweten te volgen. Medewerkers van het woon- en zorgcentrum participeren niet, noch in de voorbereiding noch in de uitvoering van euthanasie.

Visie op dementie

Dementie … 
Vanuit de visie dat mensen met dementie, ondanks de vele verliezen, tot het einde toe waardige personen blijven, ligt de nadruk in de begeleiding van mensen met dementie op respect voor waardigheid. Dementie is een ziekte met een impact zowel op fysiek vlak als op psychisch niveau. Er ontstaan beperkingen op verschillende domeinen, geheugen en oriëntatie en later ook taal en handelingen.  Wij willen mensen met dementie een nieuwe en veilige thuis aanbieden, en dit in een omgeving samen met hun familie, andere bewoners/gebruikers en een team van hulpverleners die over de nodige kennis en vaardigheden beschikt. Met een aangepaste infrastructuur en met zorg op maat willen we enige rust brengen in de chaos die dementie met zich meebrengt.  Wij verwachten van onze medewerkers een grote flexibiliteit: elke bewoner/gebruiker met dementie is anders, elke dag is anders, elke situatie vraagt een andere aanpak. Daarom willen we voldoende ondersteuning aanbieden, zowel in de vorm van teamoverleg als in de vorm van passende en bruikbare bijscholing. Het elektronisch zorgdossier van de bewoner speelt hierbij een faciliterende rol inde communicatie. Er werd een medewerker opgeleid tot referentiepersoon.  Wij willen oog hebben voor de familie van de bewoner/gebruiker met dementie. Wij beschouwen hen als een partner in de zorg en willen een empathisch en luisterend oor zijn, ook in moeilijke tijden. Wij organiseren daarom intern namiddagen voor familieleden van mensen met dementie, waar enerzijds informatie wordt verstrekt en anderzijds lotgenotencontact wordt gerealiseerd. Extern zijn we partner in het dementiekaffee van de regio.