Geschiedenis

1953

Hoe alles begon

De geschiedenis van het woon- en zorgcentrum begon wanneer de Kloosterzusters van Maria van Ingelmunster in Nieuwpoort een materniteit oprichtten.

1973

Van moederhuis tot rusthuis

Na twintig jaar zorg voor moeder en kind werd onder druk van de omstandigheden nagedacht over een nieuwe bestemming. De zusters vormden het 'moederhuis', waar in de loop van de jaren meer dan 7000 kinderen geboren werden, om tot rusthuis. In 1973 werd Ten Anker boven de doopvont gehouden en begon de geschiedenis van een ouderenvoorziening, die in de loop van de voorbije 30 jaar uitgroeide tot een woon- en zorgcentrum met de meest uiteenlopende zorgverlening. Zoals elk kind kan groeien, groeide ook Ten Anker en werden verschillende uitbreidingen gerealiseerd. De vele bouwwerken van de voorbije jaren zijn daar het bewijs van. Eén zaak was van meet af aan duidelijk: Ten Anker moest net zoals de materniteit symbool staan voor kwaliteit en professionaliteit.

1993

Dementie

Er ontstond een gespecialiseerde zorg voor ouderen met dementie.

2001

Kortverblijf wordt opgericht

Oprichting van een centrum voor kortverblijf met een erkenning voor 10 gebruikers, nachtopvang(zorghotel functie) en het centrum voor dagverzorging met 17 erkende plaatsen.

2002

We worden een vzw

De instelling werd een autonome vzw met een eigen bestuur, maar met de blijvende zorg en ondersteuning door de Zusters van Maria. Naast rust en verzorging zijn er diverse andere vormen van dienstverlening.

2008

Opbouwen van expertise

Binnen een evoluerende maatschappij werd de nood meer en meer aangevoeld om de opgebouwde expertise te delen. Deze dienstverlening, Ponton, biedt aan ouderen en gebruikers die thuis wonen de nodige ondersteuning voor dieetadvies, gezonde voeding en logopedie. In de toekomst kan deze dienst uitgebreid worden met andere disciplines. De voorziening werkt nauw samen als autonome vzw met andere voorzieningen in een groepering VINSO (Vrij initiatief samenwerking ouderenzorg).
Om tegemoet te komen aan de noden van de tijd startte Ten Anker met nieuwbouw, renovatie en uitbreidingswerken.

2019

Verdere renovatie

Laatste fase is gestart met een uitbreiding van 36 bijkomende woongelegenheden en een totale renovatie van de oude gebouwen. Deze uitbreidingswerken worden beëindigd in 2021. Na de werken zal Ten Anker plaats hebben voor 136 bewoners, 10 gebruikers van het kortverblijf en 17 gebruikers in het dagcentrum. In overeenstemming met de visie en de opdracht wordt verder gezocht naar antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen.