Opdrachtverklaring

Als één van de vele takken van de levensboom van de Zusters van Maria is het Woon- en Zorgcentrum Ten Anker een christelijke instelling. Het is een instelling die, in liefde en barmhartigheid, kwalitatieve totaalzorg wilt bieden aan de zorgbehoevende mens. Binnen ons woonzorgcentrum willen wij een eerlijk beleid voeren, financieel haalbaar voor de bewoners. Wij gaan in op concrete en eigentijdse noden voor alle ouderen in de maatschappij, met een ononderbroken inzet doorheen nieuwe uitdagingen.

Bij opname worden contacten gelegd met mantelzorg en/of zorgverstrekkers om de zorg voor onze bewoners en gebruikers optimaal te laten verlopen.

Wij streven ernaar de bewoner in zijn totaliteit te benaderen in een omgeving waar het goed is om te wonen en te leven. Een aangename sfeer en een samenwerking van wederzijds vertrouwen en respect zorgt voor een kwalitatieve zorg op maat van de bewoners.

Verantwoordelijkheid, assertiviteit en initiatief worden aangemoedigd en ondersteund door doelgerichte bijscholing en vorming. De verbondenheid van de bewoners met zijn vertrouwde omgeving en relaties staat centraal in onze zorg. Als open huis willen wij voeling houden met familie, vrienden en lokale gemeenschap. Ondersteunen van de thuiszorg blijft voor ons Woon- en Zorgcentrum een uitdaging