Opdrachtverklaring

Als één van de vele takken van de levensboom van de Zusters van Maria is het Woon- en Zorgcentrum Ten Anker een Christelijke voorziening die voorop stelt in liefde en barmhartigheid kwalitatieve totaalzorg te bieden aan de zorgbehoevende medemens. 

Binnen ons Woon- en Zorgcentrumwillen wij een eerlijk beleid voeren, financieel haalbaar voor de bewoners en gebruikers. Met een ononderbroken inzet doorheen nieuwe uitdagingen gaan wij in op concrete, eigentijdse noden voor alle ouderen in de maatschappij. 

Om de zorg voor onze bewoners en gebruikers optimaal te laten verlopen worden bij de opname contacten gelegd met mantelzorg en/of zorgverstrekkers. 

Wij streven ernaar de bewoner/gebruiker in zijn totaliteit te benaderen in een omgeving waar het goed is om te wonen en te leven. 

Door in een aangename sfeer samen te werken met wederzijds vertrouwen en respect, streven wij naar kwaliteit van zorg. 

Verantwoordelijkheid, assertiviteiten initiatief worden aangemoedigd en ondersteund door doelgerichte bijscholingen vorming. 

De verbondenheid van de bewoners en gebruikers met zijn vertrouwde omgeving en relaties staat centraal in onze zorg. Als open huis willen wij voelinghouden met familie, vrienden en de lokale gemeenschap. Ondersteunen van de thuiszorg blijft voor ons Woon- en Zorgcentrum een uitdaging.   


Wij,
zusters, leden van de raad van bestuur,
directie, medewerkers en vrijwilligers,
stellen alles in het werk om deze opdrachtverklaring waar te maken.